மண்டிகளின் விவரம் (MARKET PROFILE-AGMARKNET ), TOP 10 பொருட்களின் விவரம் (NAME OF COMMODITY)-eNAM

Thursday, 14 February 2019

இ-ராஷ்ட்ரிய கிஸான் அக்ரி மண்டி e-RASHTRIYA KISAN AGRI MANDI (e-RAKAM, தேசிய வேளாண் சந்தை (eNAM) NATIONAL AGRICULTURE MARKET PORTAL பற்றியும் முந்தய பதிவில் விரிவாக தெரிந்து கொண்டோம். இதில் விவசாயிகள் தங்களுடைய பெயரைப் பதிவு செய்துகொண்டு தங்களுடைய விளைபொருள்களை விற்பனை செய்யலாம். இதைப்போலவே, வேளாண் பொருள்களை வாங்குபவர்களும் தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்துகொண்டு தேவையான வேளாண் பொருள்களை வாங்கிக்கொள்ளலாம். 

Read more...

விவசாயி உற்பத்தி செய்யும் விளைப்பொருட்களை அவரே விற்பனை செய்ய முடியுமா!!! eNAM ஒரு பார்வை!!!

Sunday, 24 June 2018

விவசாயமே இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் மிகப் பெரிய தொழிற் களமாக இன்றளவும் இருக்கிறது. இதர பொருளாதாரப் பிரிவுகளில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களைவிட விவசாயம் செய்யும் தொழிலாளர்களுக்கான வருமானம் என்பது மிகவும் குறைவுதான். அதைப்போல உற்பத்தித்திறன் சார்ந்த ஏற்றத் தாழ்வு, நிலையற்ற விலையாலும், பருவநிலை மாறுதல்களால் ஏற்படும் மாற்றங்களாளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

Read more...

நிலம் கையகபடுத்துதல் சட்டம் என்பது மக்களுக்கெதிரான மோசடி சட்டமா?

Monday, 27 October 2014

நிலம் செல்வத்தின் தாய், உழைப்பு அதன் தந்தை” என்று வில்லியம் பெட்டி என்ற பொருளியல் அறிஞர் சொன்னதை காரல் மார்க்ஸ் தனது நூல் ஒன்றில் மேற்கோள் காட்டியிருப்பார். அதாவது இயற்கையின் கொடையான நிலமும், மனிதனின் உழைப்பும் சேரும்போதுதான் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட செல்வம் பிறக்கிறது. ஆகவே செல்வத்தின் முக்கியமான கண்ணாக நிலம் திகழ்வதை அறியலாம்.

Read more...

நியாயமான இழப்பீடு உரிமை-வெளிப்படையான நிலம் கையகப்படுத்தல், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுஒப்பந்த சட்டம்

Sunday, 11 May 2014

நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக 1894-ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின்போது கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம்தான் இன்று வரை அமலில் இருந்து வருகிறது. இந்த சட்டத்தில் நிலம் கையகப்படுத்துதலால் பாதிப்புக்கு ஆளாவோரின் மறுகுடியமர்வு தொடர்பாக ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை

Read more...

  © www.uzhavan.com 2013

Back to TOP